Δικαίωμα του Μουνιόθ να θεωρεί λάθος που ανέλαβε την Ανόρθωση, δικαιούται και η «κυρία» ωστόσο να νιώθει το ίδιο που τον προσέλαβε.