Τεράστιο ερώτημα για την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει η Ανόρθωση σαν ομάδα αλλά και σαν διοίκηση.