Σωστό…τσίρκο κατάντησαν το ποδόσφαιρο.
Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από τους βλάκες!