Κάποιοι επιμένουν να κάνουν ρεζιλίκια στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, ακόμα και όταν μας βλέπουν!