Το επενδυτικό ταμείο Helikon Investments Limited προχώρησε στην αύξηση του μεριδίου των μετοχών του στην Τράπεζα Κύπρου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ιταλικό επενδυτικό ταμείο με έδρα το Λονδίνο, ενημέρωσε ότι τα δικαιώματα ψήφου (που αντιστοιχούν σε μετοχές) στην τράπεζα ανήλθαν στο 4,04% του μετοχικού κεφαλαίου. Το προηγούμενο μερίδιο της Helikon αντιστοιχούσε στο 2,04%.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει φέτος μέρισμα 25 σεντ ανά συνήθη μετοχή για έτος 2023, ενώ η ημερομηνία αποκοπής για σκοπούς καταβολής του μερίσματος (ex dividend date) είναι η 25η Απριλίου.