Ανδρέας Μαραγκός και Αδάμος Μοντάνιος. Δύο ισχυρές προσωπικότητες από τον επαγγελματικό τους χώρο αλλά και από τον αθλητισμό, στηρίζουν και ψηφίζουν το Μιχάλη Χατζηπαντέλα για να εκλεγεί στο νέο Ευρωκοινοβούλιο.