Τον δρόμο για την υλοποίηση Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου για Στεγαστικά Δάνεια για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, άνοιξε η έγκριση του Σχεδίου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου για Στεγαστικά Δάνεια που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και που αφορούν σε αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα €50.000.

Όπως σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης κατά την τακτική ενημέρωση δημοσιογράφων στο Προεδρικό, «η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έκρινε ότι το εν λόγω Σχέδιο δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο κρατικής ενίσχυσης, είτε προς τα πιστωτικά ιδρύματα που θα συμμετέχουν είτε προς τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τους τελικούς δικαιούχους και ως εκ τούτου δύναται να εφαρμοστεί».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Εκπροσώπου, η απαραίτητη θετική απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού Σχεδίου που θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για τους δικαιούχους.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε πως «η λήψη στοχευμένων, ουσιαστικών μέτρων στήριξης των νοικοκυριών βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της Κυβέρνησης».

Παράλληλα, σημείωσε πως το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί άμεσα με τα επόμενα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου που περιλαμβάνουν την ενημέρωση πιστωτικών ιδρυμάτων, την υπογραφή σχετικών συμφωνιών συνεργασίας, τον καθορισμό της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτημάτων και να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν.

Το Σχέδιο, πρόσθεσε, θα έχει ετήσιο δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται σε ποσό ύψους €20 εκατ. και η επιδότηση θα αφορά περίοδο 2 ετών και θα ανέρχεται στο 50% της αύξησης του επιτοκίου μεταξύ της ημερομηνίας της σύμβασης δανειοδότησης και την ημερομηνία καταβολής της επιδότησης, με μέγιστο ύψος επιδότησης τις 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι δικαιούχοι του Σχεδίου είναι νοικοκυριά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ που έχουν συνάψει στεγαστικό δάνειο μέχρι 400.000 ευρώ κατά την περίοδο 1/1/2022 μέχρι 31/12/2023 με την προϋπόθεση ότι το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο.