Πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα στα γραφεία της ΚΟΠ στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανθούλη Μυλωνά οι συσκέψεις για την ανάδειξη των εκπροσώπων  των Σωματείων Β’, Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ, για τις ποδοσφαιρικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025.
Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν ήταν όλες έγκυρες.
Μέσα  από τη διαδικασία των συσκέψεων, έχουν εκλεγεί  οι ακόλουθοι:

Εκπρόσωποι Β’ Κατηγορίας
Έχουν επανεκλεγεί χωρίς ανθυποψήφιο ως εκπρόσωποι της Β’ Κατηγορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ  οι Κώστας Σωφρονίου και Ιωάννης Τσαγγάρης. Επίσης χωρίς ανθυποψήφιο εξελέγη ο Κυριάκος Ιγνατίου.
Μόνιμοι εκπρόσωποι της Β΄ Κατηγορίας στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ επανεκλέγηκαν χωρίς ανθυποψήφιο οι Γιώργος Χατζηματθαίου και  Γιώργος Ρουσιάς και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι οι Δημήτρης Φιάκκος και  Μάριος Χαραλάμπους

Εκπρόσωποι Γ’ Κατηγορία:
Εκπρόσωπος της Γ’ Κατηγορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ επανεξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Φίλιππος Γιαπατός. Mόνιμος εκπρόσωπος της Γ’ Κατηγορίας στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ επανεξελέγη ο Κυριάκος Κυριάκου, χωρίς εκλογική διαδικασία αφού ο Νεοπτόλεμος Κουτσοκούμνης απέσυρε την υποψηφιότητά του.
Ο Δημήτρης Παντελή εξελέγη αναπληρωματικό μέλος γενικής συνέλευσης της Γ’ Κατηγορίας χωρίς ανθυποψήφιο.

Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ
Ο Μιχάλης Χριστοφή επανεξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ως Εκπρόσωπος της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.
Εκπρόσωπος της Επίλεκτης Κατηγορίας στη Γενική Συνέλευση (ως παρατηρητής) εξελέγη ο Μιχάλης Αρέστη.