Λέγεται και γράφεται, ότι οι δύο πρόεδροι, ίσως να πορευθούν με διαφορετική ψήφο στο β’ γύρο.
Λέτε να το δούμε κι αυτό;