Μία αλήθεια για το Σάββα Κωνσταντίνου. Δεν είχε καμία σχέση με την πρόσληψη Κωστένογλου. Βασικά έμεινε στο περιθώριο σε σχέση με την Εθνική ομάδα των Ανδρών.