Μάθαμε ότι οι μέχρι πρόσφατα στενοί συνεργάτες στη διοίκηση μεγάλης ομάδας «συγκρούστηκαν» επειδή ο ένας…συνέλαβε «ψεύτη» τον άλλο!