Οι πρώτες κινήσεις του νέου προέδρου, επιβεβαιώνουν ότι έρχονται σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ομάδας.