Αυτός είναι ο Γιάννης Αναστασίου. Θα τον θυμάστε (λογικά) σαν διαιτητή. Πλέον είναι παρατηρητής διαιτησίας στην ά κατηγορία!