Ο σταθερότερος και πιο πιστός φίλαθλος του Οθέλλου Αθηένου. Αυτός είναι ο Νικόλας!