Αν συνεχιστεί η ανοδική πορεία του Χάμπου, μπορεί είναι ο επόμενος Κύπριος της Ομόνοιας στον οποίο θα ανοίξει η πόρτα του εξωτερικού.