Εντυπωσιακές οι Λιθουανές που βρέθηκαν στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής τους.