Ο Κύπρος Ιωαννίδης είναι το μέλος του Εφετείου που τάχθηκε κατά της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή για την ποινή του Σα Πίντο. Οι υπόλοιποι (πρόεδρος Γιώργος Στυλιανίδης, αντιπρόεδρος Βάσος Θεοδώρου και τα μέλη Γιώργος Καζαντζής και Παύλος Παύλου) τάχθηκαν υπέρ.