Έχει προτεραιότητα το εξωτερικό αλλά λόγω οικογένειας δεν κλείνει την πόρτα της επιστροφής.