Ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υγείας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2022, στις Βρυξέλλες.

Η προμήθεια εμβολίων κατά της COVID-19 αποτέλεσε κύριο θέμα συζήτησης, με τους Υπουργούς να ανταλλάσσουν απόψεις αναφορικά με τη μελλοντική προσέγγιση της ΕΕ σε σχέση με την κοινή προμήθεια των εμβολίων. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Υγείας, αφού αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας σε σχέση με την προμήθεια φαρμάκων, τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει τη συνέχιση της κοινής Ερωπαϊκής στρατηγικής για τις προμήθειες εμβολίων κατά της COVID-19. Την ίδια ώρα, ανέδειξε την ανάγκη όπως οι υφιστάμενες συμφωνίες εμβολίων τύχουν διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες. Με συνέπεια προς τη θέση που ο Υπουργός Υγείας είχε διατυπώσει στο Άτυπο Συμβούλιο της Πράγας και υιοθετήθηκε από την ολομέλεια, εισηγήθηκε τη διασφάλιση της παραλαβής των επικαιροποιημένων μορφών των εμβολίων, την επιμήκυνση τόσο των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης όσο και του χρόνου ζωής των εμβολίων. Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη όπως τα συμβόλαια περιλαμβάνουν ρήτρα ευελιξίας, με δυνατότητα προσαρμογής αναλόγως της επιδημιολογικής κατάστασης.

Τα κράτη μέλη, επίσης, προέβησαν σε επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου (η οποία χρονολογείται από το 2003) και ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με τον εμβολιασμό ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη των νόσων και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από την Τσέχικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την πορεία των εργασιών σχετικά με δύο εν εξελίξει νομοθετικούς φακέλους, τον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με τον Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία, και το σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την ψυχική υγεία, στη βάση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό Έτος για την Ψυχική Υγεία.  Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Υγείας, αφού σημείωσε ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να είναι προσβάσιμες προς όλους, τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής σημειώνοντας ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και πολυδιάστατες. Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηπαντέλα αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναλάβει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέου Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα, με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας είχε συνομιλίες με την κα Krista Kiuru, Υπουργό Οικογενειακών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Φινλανδίας, η οποία μεταξύ άλλων έχει την αρμοδιότητα και για τα θέματα υγείας της χώρας της. Θέμα της συνάντησης ήταν η θεσμοθέτηση διμερούς συνεργασίας στα θέματα καρκίνου, διαχείρισης συστημάτων υγείας και ηλεκτρονικής υγείας, μέσω της  σύναψης Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο χωρών.