Κούμας και Μ. Ιωάννου. Εδώ και 30 σχεδόν χρόνια, είναι πολύ καλά φιλαράκια.