Ο Βασίλης δεν παραιτήθηκε και δεν παραιτείται από το ΣΔΚ. Για να παρευρίσκεται στις συνεδρίες του δ.σ πρέπει να διατηρήσει τη θέση του και αυτός είναι ο λόγος που δεν ακολούθησε (επίσημα) το κύμα των παραιτήσεων.