Προκύπτει και αυτό το ερώτημα. Αναφορικά με τους δύο αναλυτές διαιτησίας, οι οποίοι συνήθως εκφράζουν διαφορετικές θέσεις για τις επίμαχες φάσεις της αγωνιστικής.
Προκαλείται έτσι, σύγχυση (για όσους βέβαια τους βλέπουν) λόγω του ότι αναλύουν διαφορετικά και τις φάσεις και τους κανονισμούς διαιτησίας.
Το θέμα, είναι αν πείθει κάποιος από τους δύο, ποιος από τους δύο και αν γίνεται εκ μέρους τους, η καλύτερη ανάλυση-επεξήγηση των επίμαχων φάσεων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ