Ο Καστέλ προτάθηκε σε όλες τις μεγάλες ομάδες, αλλά και με ιδιαίτερα ψηλό κασέ…