Είπε πολλά ο Ανδρέας Σάντης. Μπορεί να συμφωνείς και να διαφωνείς μαζί του. Δύο από τις επισημάνσεις του, λένε όμως την αλήθεια και είναι γεγονός το οποίο συμβαίνει στην Ανόρθωση.
ΑΛΗΘΕΙΑ 1: «Η εσωστρέφεια είναι μεγάλο πρόβλημα και εξακολουθεί να κυριαρχεί στην Ανόρθωση».
ΑΛΗΘΕΙΑ 2: «Αν αυτός που ηγείται δεν έχει την οικονομική αυτάρκεια είναι μεγάλο πρόβλημα».