Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε Νομοσχέδιο, που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αύξηση της άδειας μητρότητας από τις 18 στις 22 εβδομάδες.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή ώστε να συζητηθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να προωθηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Συγκεκριμένα, το Νομοσχέδιο προνοεί αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας από τις 18 στις 22 εβδομάδες για το πρώτο παιδί μέσω τοκετού ή παρένθετης μητέρας και από τις 16 στις 20 εβδομάδες για το πρώτο παιδί μέσω υιοθεσίας.

Αυξάνεται η επιπρόσθετη άδεια μητρότητας λόγω νοσηλείας του βρέφους μετά τη γέννηση από τις έξι  στις οκτώ εβδομάδες. Αναμένεται ότι θα επωφεληθούν περίπου 5.000 νέες εργαζόμενες μητέρες σε ετήσια βάση, ενώ σημειώνεται ότι δικαιούχες για την αυξημένη άδεια μητρότητας θα είναι και όλες οι νέες μητέρες που απέκτησαν πρόσφατα το πρώτο παιδί τους και κατά την έγκριση του Νομοσχεδίου δεν θα έχουν ολοκληρώσει την αξιοποίηση των 18 εβδομάδων της υφιστάμενης διάρκειας της άδειας μητρότητας, στις οποίες θα προστεθούν οι τέσσερις εβδομάδες αυξημένης διάρκειας της άδειας μητρότητας.

Κατά την ετοιμασία του Νομοσχεδίου διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη που επιβεβαίωσε ότι το οικονομικό κόστος ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ διενεργήθηκε κοινωνικός διάλογος και διαμορφώθηκε συναίνεση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που τοποθετήθηκαν θετικά.