Τον Μιχάλη Ππεκρή βάζει στην κούρσα για τη διεκδίκηση της δημαρχίας της Λάρνακας ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
Ο Μιχάλης Ππεκρής κατάγετα από την κατεχόμενη Βατυλή ενώ διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, καθώς επίσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΚΟΠ. Παράλληλα, υπήρξε διοικητικό στέλεχος της Ανόρθωσης.