Μεγάλη η πιθανότητα να δούμε βασικό τον Σάβο στο «Αντώνη Παπαδόπουλος».