Αλλάζουν τα κριτήρια για πολιτογραφήσεις με ψήφο της Βουλής…

Στόχος της πρότασης νόμου του ΔΗΚΟ, που ψηφίστηκε σε νόμο από την Ολομέλεια, είναι, μεταξύ άλλων, η προσέλκυση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης ατόμων και των οικογενειών τους.

Με πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ την οποία ψήφισε η Ολομέλεια με 42 ψήφους υπέρ και 2 κατά τροποποιείται ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών και να ενισχυθούν ο έλεγχος και η διενέργεια της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η προσέλκυση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης ατόμων και των οικογενειών τους.

Η Βουλή απέρριψε τροπολογία που κατέθεσαν ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Με βάση την πρόταση που ενέκρινε η Βουλή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών να επιτρέπει, για ανθρωπιστικούς λόγους, την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από πρόσωπο το οποίο δεν πληροί το κριτήριο της πλήρους ικανότητας και παράλληλα αναθεωρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα θεωρείται ότι πληρούται από τον αιτούντα την πολιτογράφηση το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, δυνάμει πολιτογράφησης.

Υιοθετήθηκε και εισήγηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να κρίνεται ως επαρκής για τα ενδιαφερόμενα προς πολιτογράφηση πρόσωπα η γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 καθώς και ο καθορισμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, για σκοπούς απόδειξης του προβλεπόμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αιτούντος πολιτογράφηση σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα μέλη της οικογένειας προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία, με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων, πληρούν και το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης.

Επιπρόσθετα οι σύζυγοι και οι συμβίοι προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι η οικογένεια υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και συναφώς οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν από την υποβολή αυτής.

Με βάση την πρόταση νόμου, θα γίνεται ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχείας εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου σε περίοδο έως και οκτώ μηνών και θα γίνεται διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τηρουμένης της καθορισθείσας σειράς προτεραιότητας για την εξέτασή τους με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς και ανεξαρτήτως της υποβολής συμπληρωματικών επί των αιτήσεων πληροφοριών.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ που κατέθεσε την πρόταση, ο Πρόεδρός του Νικόλας Παπαδόπουλος είπε το νέο μοντέλο πολιτογραφήσεων που προτείνεται, δεν έχει να κάνει με επενδύσεις αλλά με γνώση και στόχος είναι η προσέλκυση προσοντούχων εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένους τομείς. Είπε ότι η επένδυση στην έρευνα και καινοτομία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας μας και αυτό θα έχει τεράστιο οικονομικό όφελος.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέλυσε την πρόταση και είπε ότι μεταξύ άλλων οι αιτούντες πρέπει να έχουν σταθερούς οικονομικούς πόρους, λευκό ποινικό μητρώο και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους.

Επικαλέστηκε στοιχεία με βάση τα οποία η συνεισφορά της καινοτομίας στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 13% και το γεγονός ότι εταιρείες έρευνας και καινοτομίας εργοδοτούν Κύπριους σε ποσοστό 70%.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν είναι «πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων», αλλά «χρυσής γνώσης», και ότι υιοθετούμε ως κράτος καλές πρακτικές, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι κατά καιρούς όλοι λέμε ότι η Κύπρος πρέπει να εξελιχθεί σε χώρα γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας και με την προσέλκυση ατόμων υψηλής ειδίκευσης, αυτό επιτυγχάνεται.

Είπε ότι πρέπει να υπάρξουν νέα κεφάλαια για ανάπτυξη στην τεχνολογία ειδικά σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης καθώς και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Κύπρο και το εθνικό προϊόν της.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής του κόμματος Άριστος Δαμιανού είπε ότι με την πρόταση διασφαλίζεται ότι δεν θα μιλάμε για πολιτογραφήσεις με εικονικές παρουσίες στην Κύπρο και ότι η αειφορία στην ανάπτυξη, την οποία όλοι επικαλούμαστε, έρχεται με την φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Είπε ότι με βάση στοιχεία, οι εταιρείες έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο συνεισφέρουν 3,2 δις ευρώ στην οικονομία και σε αυτές οι Κύπριοι εργαζόμενοι είναι το 70%.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα άτομα υψηλής εξειδίκευσης ήδη ζουν στη χώρα μας και τα παιδιά τους γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική. Είπε ότι δεν μιλάμε για «φαινόμενα Τζο Λόου» και ότι υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια για τα προσόντα που αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι το κόμμα του στηρίζει την πρόταση γιατί επιφέρει μια καλύτερη επίβλεψη στις πολιτογραφήσεις σε σχέση με το τι έγινε στο παρελθόν. Είπε ότι με την πρόταση δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να βοηθήσουν τη χώρα μας και την οικονομία της, κάτι που κάνουν σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι έχουμε «κακό όνομα» στο εξωτερικό και ένας από τους λόγους που τέθηκε η τροπολογία είναι για να υπάρχει πλαφόν στον αριθμό πολιτογραφήσεων και για να ενημερώνεται η Βουλή. Είπε ότι η πρόταση νόμου θέτει ένα χαλαρό πλαίσιο και κατά την άποψή του θα δώσει ευκαιρίες για «μεγάλες καταχρήσεις».

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι το όραμά μας για την οικονομία του τόπου είναι σε ένα πλαίσιο ευκαιριακό, επιρρεπές και ευάλωτο και ότι πρέπει επιτέλους να καθαρίσουμε από την «τάτσα της διαφθοράς», όπως είπε.

Ανέφερε ότι η ίδια δεν εμπιστεύεται κανένα Υπουργικό Συμβούλιο για να δίνει πολιτογραφήσεις και ότι η Κυβέρνηση αντί να γίνεται θεματοφύλακας της υπηκοότητας μας, γίνεται «προαγωγός της», κατά την έκφρασή της.

Έθεσε και ερωτήματα για το πως θα διαφημίζονται οι θέσεις, αν θα είναι εικονικές και ποιος θα το ελέγχει αυτό.

Ακολουθήστε το Balla στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

Επιστροφή στις νίκες και ξανά δεύτερη η Ζιρόνα! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Η Ζιρόνα μάλιστα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης βρήκε δύο...

Ο Μπόουεν είναι ξανά εδώ και η Γουέστ Χαμ νίκησε για πρώτη φορά στο 2024! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Ο Τζάροντ Μπόουεν είχε να σκοράρει πριν από τα...

Έφερε τούμπα το ματς και πέρασε τη Λάτσιο η Φιορεντίνα! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

«Φωτιά» στη μάχη της τετράδας έβαλε η Φιορεντίνα το βράδυ της...

Το νέο σήμα και οι καινούργιες εμφανίσεις των ανανεωμένων Κλίπερς!

Μπορεί η φετινή αγωνιστική σεζόν του ΝΒΑ να βρίσκεται...

Πέτροβιτς: «Βλέπω τον Χεζόνια στην Παρτίζαν ή τον Παναθηναϊκό»!

Ακόμη περισσότερη… φωτιά γύρω από το όνομα του Μάριο Χεζόνια έριξε...

Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Ντόρτμουντ ο Ρόις!

Μία σχέση 12 χρόνων οδεύει προς το τέλος της! Μάρκο Ρόις και...

Νέος Kill Bill έρχεται: Όργια Τολιόπουλου, ρεκόρ και +40 πόντοι από τα χέρια του!

Ο 27χρονος γκαρντ του Άρη έκανε «όργια» στην αναμέτρηση...

Ποια απόσυρση; Ο Λεμπρόν θέλει νέο πολυετές συμβόλαιο με τους Λέικερς!

Ποιος είπε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς ρίχνει ματιές στην...

Σπανούλης: «Είπα στα παιδιά ότι πρέπει να ξανακάνουν την Εθνική… επίσημη αγαπημένη»

Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε το διπλό της Ελλάδας στην...

Το επικό post της FIBA για τον τρομερό Τολιόπουλο!

Η FIBA έκανε ένα... επικό post για τον τρομερό...

Ξεφεύγει ο Κέιν στη μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι»…

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός Χάρι Κέιν, σκόραρε και τα...

Ήττα της Εθνικής από την Κροατία…

Tη δεύτερη της ήττα, σε ισάριθμους αγώνες για τον...

Διπλό στην Ολλανδία με Kill Bill… Τολιόπουλο για την Ελλάδα!

Η Ελλάδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αφού...

Η πρεμιέρα των πλέι οφ έφερε… αλλαγές! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ)

Τα πλέι οφ άρχισαν και η πρεμιέρα έφερε μαζί...

Futsal: Τέλος η α’ φάση, η συνέχεια στα… ημιτελικά! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Για την 20ή και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης...

Η Εσθονία έκανε την έκπληξη και υπέταξε την Λιθουανία!

Η Εσθονία πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της...

Αυτά είναι τα ακριβότερα πρωταθλήματα στον κόσμο το 2024

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα κύρια αθλητικά πρωταθλήματα του κόσμου...

«Αν χάσει το πρωτάθλημα το ΑΠΟΕΛ, θα το χάσει από μόνο του…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο 106ο επεισόδιο της εκπομπής Balla με τον Μάλε...

Διπλό για τη Γαλλία στη Βοσνία…

Η Γαλλία «δίπλωσε» τις νίκες της στον δρόμο για...

Συναγερμός σε Εθνική και Παναθηναϊκό με Κώστα Αντετοκούνμπο!

Συναγερμός σε Εθνική και Παναθηναϊκό με τον Κώστα Αντετοκούνμπο...

Στο κύπελλο (επιβάλλεται) να είναι αλλιώς…

Δεν χωράει καμία κριτική για τον Απόλλωνα το ματς...

«Μαλέκος 10άρι, Ράουφμαν στην επίθεση και Σεμέδο-Ντογκαλά στα άκρα…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένας πίνακας τακτικής για προπονητές έκανε την εμφάνιση του...

Ο κεφάτος Ντιμπάλα οδήγησε με χατ-τρικ τη Ρόμα στη νίκη επί της Τορίνο!

Έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Τορίνο στο Ολίμπικο με απόλυτο πρωταγωνιστή...

«Θέλω να ξέρω γιατί δεν έπαιξε ο Στεπίνσκι…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο 106ο επεισόδιο της εκπομπής Balla με τον Μάλε,...

ΤΟΤΕ Ο ΣΟΛ…

Ο Ισπανός είχε πετύχει το πρώτο του εκτός έδρας...

ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ…

Συγκινήθηκε και συγκίνησε ο Γιώργος Πετράκης, στην αναφορά του...

Για να υπάρξει επόμενος…

Από τη στιγμή που το πράγμα δείχνει να δυσκολεύει...

ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 ΔΟΞΑ (ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ)

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» μεταξύ του...

ΜΕ ΑΝΟΡΘΩΣΗ…

Μεγάλη η πιθανότητα να δούμε βασικό τον Σάβο στο...

«Αφιερωμένη η νίκη στον Σταθελάκο…»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Δόξας, Γιώργου Πετράκη, μετά...

Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ…

Αν συνεχιστεί η ανοδική πορεία του Χάμπου, μπορεί είναι...

Αν σε ρωτήσουν για την ΑΕΚ, δείξ’ τους αυτό…

Ήταν 6 Νοεμβρίου 2023, ανήμερα της απομάκρυνσης του Χοσέ...

ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ;

Άλλη ομάδα θα παρουσιαστεί στο κύπελλο ο Απόλλωνας, με...

«Μόλις τον είδα είπα… έννεν της μάππας…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτή και αν είναι δυνατή ατάκα για τον πρώην...

«Είναι ευκαιρία το κύπελλο…»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Απόλλωνα, Πάμπλο Ματσίν, μετά...

ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ;

Πριν το ματς ο πρόεδρος της Δόξας έλεγε ότι...

Απόλλων-Δόξα 0-1: Σούπερ-διπλό με μήνυμα… παραμονής! (ΦΩΤΟΣ)

Τεράστια νίκη για τη Δόξα στην πρεμιέρα των πλέι...

ΠΑΟΚ: Χειρουργείο ο Εκόνγκ, πρόβλημα και ο Σάστρε!

Σημαντικές εξελίξεις στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, πάρθηκε η απόφαση...

Φυλακές: Θα παράσχουν πληροφορίες για τον αυτοτραυματισμό κρατουμένου

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών είναι έτοιμη να συνεργαστεί...

Νέος προπονητής της εθνικής Σουηδίας ο Γιον Νταλ Τόμασον!

Στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Σουηδίας ο Γιον Νταλ Τόμασον! Ο παλαίμαχος Δανός...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΩΡΙΣ ΝΤΑΛΣΙΟ…

Εξακολουθεί να αγωνίζεται…χωρίς τον καλό Ντάλσιο το ΑΠΟΕΛ. Θα...

Η Ομόνοια…έχει 6 σερί ματς στο ΓΣΠ! (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Θα...ριζώσει στο ΓΣΠ η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Αυτό...

Η άποψη του Σωφρόνη για τον πρωταθλητή…

Ο Σωφρόνης Αυγουστή είναι καλεσμένος στην εκπομπή Goal N Roll...

«Σωστά δεν μέτρησε το γκολ της Πάφος FC, δεν υπήρχε πέναλτι πάνω στον Τομανέ…»

Ο αναλυτής επίμαχων φάσεων, Γιαννάκης Κυπριανίδης μίλησε στον Super...

ΕΠΙΚΗ ΑΤΑΚΑ: «Αν τηλεφωνήσω του Αναστασίου μπορεί να τον διώξουν…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κώστας Μαλέκος γνωρίζει το νέο προπονητή της Ομόνοιας...

Θα συζητηθεί η ατάκα Σωφρόνη για Στεπίνσκι…

Ο πρώην προπονητής της Ομόνοιας Σωφρόνης Αυγουστή, όντας φιλοξενούμενος...

Αν σε ρωτήσουν για την ΑΕΚ, δείξ’ τους αυτό…

Ήταν 6 Νοεμβρίου 2023, ανήμερα της απομάκρυνσης του Χοσέ...

«Κτύπημα» Στεπίνσκι μετά τη νίκη επί του Άρη! (ΦΩΤΟ)

Ο Μάριους Στεπίνσκι μπορεί να μην αγωνίστηκε στο ντέρμπι...

ΤΟΝ…ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Το πιθανότερο σενάριο για τον Ντε Λούκας. Να λυθεί πρόωρα...

Η αγωνιστική του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΚ και της Ομόνοιας! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Ναι, η πρεμιέρα των πλέι οφ ανήκει δικαιωματικά σε...

INSTAGRAM