Υπάρχει η πεποίθηση ότι θα βρει την άκρη ο πρόεδρος της ΚΟΠ στο θέμα που δημιουργήθηκε με τους διαιτητές.