ΕΠΙΣΤΟΛΗ Χριστοφίδη για Ofornadu και Ονησιφόρου…

Με επιστολή του ο δικηγόρος Γιώργος Τ. Χριστοφίδης κάνει αναφορά στην υπόθεση για τις περιπτώσεις των παικτών Ofornadu Peter και Κύπρου Ονησιφόρου.

Η επιστολή:

«Το Εφετείο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει κληθεί για να εξετάσει τις εφέσεις των ποδοσφαιριστών Ofornadu Peter και Κύπρου Ονησιφόρου οι οποίοι καταδικάστηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή στις 11.7.2023 με ισόβιο αποκλεισμό από το να εισέρχονται σε οποιοδήποτε στάδιο και ποινή προστίμου €32,000. Το Σωματείο ΠΑΕΕΚ στο οποίο αγωνίζονταν οι εν λόγω ποδοσφαιριστές επιβλήθηκε ποινή €50,000 την οποία δεν εφεσίβαλε καθότι προτίθεται να την αμφισβητήσει ενώπιον της τακτικής Δικαιοσύνης.

Ιστορικό Υπόθεσης
Το Σωματείο ΠΑΕΕΚ και οι ποδοσφαιριστές παραπέμφθηκαν στον Αθλητικό Δικαστή στις 14.6.2023, για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα και συμμετοχή και/ή ενεργή ανάμιξη σε χειραγώγηση αντίστοιχα του αγώνα Κυπέλλου ΠΑΕΕΚ-Ανόρθωση που διεξήχθη στις 26.10.2022.
Ειδικότερα η ΠΑΕΕΚ παραπέμφθηκε καθότι «σύμφωνα με τα ευρήματα της αρμόδιας υπηρεσίας της UEFA διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι η στοιχηματική αγορά κατέδειξε πως κάποιοι από τους στοιχηματίζοντες είχαν προηγούμενη γνώση ότι η ΠΑΕΕΚ θα έχανε τον αγώνα με τουλάχιστον 3 τέρματα διαφορά και θα σημειώνονταν τουλάχιστον 4 τέρματα στον αγώνα γεγονός που θα απέφερε σημαντικά στοιχηματικά κέρδη.» Ο Αθλητικός Δικαστής αποφάσισε πως «με βάση την ενημέρωση την οποία η ΚΟΠ έλαβε από την αρμόδια Επιτροπή της UEFA είναι ξεκάθαρο ότι στον αναφερόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα καταλογίζεται και/ή αποδίδεται υπαιτιότητα στο Σωματείο ΠΑΕΕΚ.»
Αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές ο Αθλητικός Δικαστής αποφάσισε ότι «αποδεδειγμένα» διέπραξαν το αδίκημα της ενεργούς συμμετοχής στη χειραγώγηση του εν λόγω αγώνα.

Ο Αθλητικός Δικαστής για να καταλήξει στο εύρημα του βασίστηκε ως σημειώνει, στην έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της UEFA και στην έκθεση γεγονότων του Ερευνώντα λειτουργού της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Ο Αθλητικός Δικαστής σημειώνει επίσης πως οι Κανονισμοί της ΚΟΠ είναι σαφής και πως όμοιες πρόνοιες περιλαμβάνονται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της UEFA ενώ έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί και από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS)

Τέλος ο Αθλητικός Δικαστής τονίζει πως τα αδικήματα είναι τα σοβαρότερα που περιλαμβάνονται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς και πως τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν προβλήματα τόσο στην αξιοπιστία του ιδίου του πρωταθλήματος αλλά και στο ευρύτερο φάσμα του αθλητισμού.

Έκθεση UEFA
Η UEFA παρέδωσε έκθεση για το συγκεκριμένο αγώνα ακριβώς 2 ημέρες μετά τη διεξαγωγή του. Συγκεκριμένα στις 28.10.2022 αποστάληκε η συγκεκριμένα έκθεση στην ΚΟΠ.

Η Έκθεση σημειώνει συγκεκριμένα:
« There is clear and overwhelming betting evidence that the course or result of this match was unduly influenced with a view to gaining corrupt betting profits. The betting evidence ultimately indicates that bettors held prior knowledge of PAEEK losing by at least 3 goals, in a match containing at least four goals. … The betting patterns and current supporting information provide indications that PAEEK were potentially complicit in the manipulation of this fixture. … As noted players should be considered persons of interest due to their performance in this fixture or due to their previous involvement in matches in which their team was implicated in the manipulation of a match.»

Μετάφραση (δική μου)

« Υπάρχουν ξεκάθαρα και σημαντικά στοιχηματικά αποδεικτικά στοιχεία ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα επηρεάστηκε αθέμιτα με σκοπό να δημιουργηθεί δόλιο κέρδος από τη στοιχηματική δραστηριότητα. Τα στοιχηματικά στοιχεία δεικνύουν ότι οι παίκτες στοιχημάτων είχαν προγενέστερη γνώση ότι η ΠΑΕΕΚ θα έχανε το συγκεκριμένο αγώνα με τουλάχιστον 3 γκόλ διαφορά σε αγώνα που θα είχε τουλάχιστον 4 τέρματα. … Η στοιχηματική συμπεριφορά και η ενισχυτική πληροφόρηση παρουσιάζουν ενδείξεις ότι η ΠΑΕΕΚ θα μπορούσε να είχε συμμετοχή στη χειραγώγηση του αγώνα. … Όπως σημειώνεται οι ποδοσφαιριστές θεωρήθηκαν ως άτομα ενδιαφέροντος εξαιτίας είτε της συμμετοχής τους στη χειραγώγηση του αγώνα ή στη ανάμειξη τους σε προγενέστερους αγώνες στους οποίους η ομάδα τους είχε εμπλοκεί στη χειραγώγηση τους.»

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΟΠ
Το Εφετείο εξέτασε προηγουμένως εφέσεις κατά αποφάσεων του Αθλητικού Δικαστή με ίδιες κατηγορίες και έκρινε ότι «ο ρόλος του Αθλητικού Δικαστή δεν είναι να υπεισέλθει σε αδιαμφησβήτητη κρίση … για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα αλλά είναι στην κρίση του να ερμηνεύσει με τα όσα η UEFA αποστέλλει στην ΚΟΠ. Εάν τα Σωματεία θα ήθελαν ο Αθλητικός Δικαστής να προβαίνει ο ίδιος σε κρίση περί υπαιτιότητας στη βάση των στοιχείων έπρεπε να το καθορίσουν ρητά. …Ως Εφετείο οφείλουμε αν εφαρμόζουμε τους υφιστάμενους κανονισμούς, δεν μπορούμε να νομοθετούμε ούτε να αλλάζουμε το καθαρό νόημα των Κανονισμών.»
Ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις του Εφετείου οι οποίες όμως ακολούθησαν και υιοθέτησαν τη νομολογία του Εφετείου στην ως άνω απόφαση.

Νομολογία CAS (Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου)
Το Διαιτητικό Δικαστήριο από το 2008 και διαχρονικά χειρίζεται υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων και έχει εκδώσει σειρά αποφάσεων τόσο εναντίον Σωματείων , Ποδοσφαιριστών , Αξιωματούχων Σωματείων, Διαιτητών κ.ο.κ.
Στην απόφαση Labuts, CAS 2018/A/6075, που είναι ίσως η πιο πρόσφατη για το θέμα, το Διαιτητικό Δικαστήριο απάλλαξε τον τερματοφύλακα από τις κατηγορίες και από το δια βίου αποκλεισμό βασιζόμενο σε μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που κατέδειξαν ότι δεν υπήρχαν «επαρκείς ενδείξεις» (comfortable satisfaction).

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί πως το CAS στις υποθέσεις αυτού του τύπου έχει απορρίψει την εφαρμογή του βάρους απόδειξης ποινικών υποθέσεων «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας» αλλά εφαρμόζει τα κριτήρια του βάρους των «επαρκών ενδείξεων» (comfortable satisfaction) το οποίο κρίνεται ως πιο ευέλικτο μέτρο από το πρώτο αλλά πιο αυστηρό από αυτό που εφαρμόζεται στις αστικές υποθέσεις ήτοι το ισοζύγιο των πιθανοτήτων (balance of probability).

To Διαιτητικό δε Δικαστήριο (CAS), δεδομένης της σοβαρότητας του αδικήματος της χειραγώγησης αγώνων, έκρινε ότι το βάρος των «επαρκών ή ικανοποιητικών ενδείξεων» ικανοποιείται όταν υπάρχει υψηλού βαθμού αξιοπιστία στην ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων και νομιμότητα στη συλλογή τους. Με αυτά υπόψη είναι προφανές ότι το βάρος απόδειξης σε αυτές τις υποθέσεις είναι εγγύτερο στο βάρος απόδειξης ποινικών υποθέσεων (πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας) αντί σε αυτό των αστικών υποθέσεων του ισοζυγίου των πιθανοτήτων .
Τέλος το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο σε σειρά αποφάσεων εξέτασε και έκρινε την ορθότητα των κυρώσεων και ποινών και υιοθέτησε κριτήρια στις περιπτώσεις δια βίου αποκλεισμού αθλητών.

Άποψη:
Στη βάση των πιο πάνω προκύπτουν τα εξής σε σχέση με τις υποθέσεις «χειραγώγησης αγώνων» στην Κύπρο:
(α) Η ΚΟΠ εφαρμόζει κανονισμούς οι οποίοι δεν υιοθετούν και εφαρμόζουν τη Διεθνή Νομολογία και τις σύγχρονες αλλαγές σε σχέση με το θέμα της χειραγώγησης αγώνων. Περιορίζεται σε επανάληψη και υιοθέτηση ενός Κανονισμού που εισάχθηκε το 2016 και παραμένει αναλλοίωτος αγνοώντας ότι το ζήτημα έχει σημαντικά διαφοροποιηθεί και εξελιχθεί διεθνώς διακυβεύοντας την ιστορία Σωματείων και τη επαγγελματική δραστηριότητα αθλητών.

(β) Τα Θεσμικά Όργανα της ΚΟΠ δεν πρέπει να περιορίζονται σε εκθέσεις οι οποίες καταγράφουν συμπεριφορές ιδιαίτερα στοιχηματικές για να επιβάλλουν ποινές εξοντωτικές όπως είναι ο δια βίου αποκλεισμός ή ακόμα και η διαγραφή από το Μητρώο της ΚΟΠ. Αυτές οι εκθέσεις, ως η διεθνής νομολογία σημειώνει, αποτελούν βοηθητικό εργαλείο αλλά δεν είναι αρκετές από μόνες τους να ικανοποιήσουν το βάρος απόδειξης που απαιτείται σε αυτές τις υποθέσεις. Το βάρος απόδειξης των «επαρκών και ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων» απαιτεί πέραν των ύποπτων συμπεριφορών που προκύπτουν από τις εκθέσεις , έγγραφα στοιχεία, έγγραφες δηλώσεις και ομολογίες, μαρτυρία εμπειρογνωμόνων και ειδικών, περιστασιακή μαρτυρία για τις οικονομικές συνθήκες των κατηγορουμένων. Οι ειδικές εκθέσεις που παρουσιάζουν συμπεριφορές και αντιδράσεις ως η νομολογία στην υπόθεση Labuts (ανωτέρω αναφέρεται) θα πρέπει να αξιολογούνται ειδικά με βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά της στοιχεία και όχι να θεωρούνται ως θέσφατο στοιχείο όπως αντιμετωπίζεται από την Ομοσπονδία και τα θεσμικά της Όργανα.

(γ) Οι κυρώσεις και οι ποινές θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής βασικών κριτηρίων πριν την επιβολή τους. Ειδικότερα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να ικανοποιούνται ότι οι ποινές είναι επαρκείς, δεν είναι αντινομικές και ενάντια στη δημόσια πολιτική, να είναι ανάλογες της σοβαρότητας και του μεγέθους της παράβασης, να είναι αναλογικές, να μην επιφέρουν διακρίσεις υπό την έννοια ότι θα πρέπει αντιμετωπίζουν με ίσο και όμοιο τρόπο ίδιες περιπτώσεις και όχι να επιβάλλουν ίδιες ποινές σε ανόμοιες περιπτώσεις.

Προς τούτο, έχει κριθεί ότι η ποινή είναι δυσανόλη όταν ένα όργανο επιβάλλει δια βίου αποκλεισμό και επιβάλλει και πρόστιμο επειδή ο αποκλεισμός δια βίου από μόνος του επιβάλλει οικονομικές επιπτώσεις στον αθλητή και δεν χρειάζεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Το ίδιο δυσανάλογη κρίνεται η ποινή του δια βίου αποκλεισμού σε αθλητή όταν απουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία, πέραν των ενδείξεων που σημειώνουν οι εκθέσεις, που να καταδεικνύουν ενεργή και πραγματική συμμετοχή στη χειραγώγηση από πλευράς του αθλητή .

(δ) Οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται και όχι να περιορίζονται σε επανάληψη αποσπασματικών αναφορών εκθέσεων.
Κατάληξη:

Ο πρωτοφανής δια βίου αποκλεισμός ποδοσφαιριστών χωρίς την παράθεση επιστημονικών στοιχείων που να τη τεκμηριώνουν αλλά και να τη δικαιολογούν και η τυποποιημένη επιβολή ποινών κατά των Σωματείων στη βάση ανεπαρκών και μη ικανοποιητικών στοιχείων δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς σχολιασμό και αντιδράσεις.

Δεδομένων των επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων, της εξειδικευμένης φύσης των υποθέσεων αλλά και της επαπειλούμενης μάστιγας και των κινδύνων που προκαλούν αυτές οι σοβαρές παραβατικές συμπεριφορές και πρακτικές, θα πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί σοβαρά και σύγχρονα, οι κανόνες να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν, τα θεσμικά οιωνεί Δικαστικά όργανα των Ομοσπονδιών να επεκτείνουν το γράμμα και να εφαρμόσουν το πνεύμα με σύγχρονους όρους στα σύγχρονα δεδομένα έτσι που τέτοια φαινόμενα να αντιμετωπίζονται ορθά, δίκαια και επιστημονικά για να προκύπτει πλήρης και δίκαιη εξυγίανση των φαινομένων χειραγώγησης αγώνων. Οι άδικες προσεγγίσεις και ποινές μάλλον θα δημιουργήσουν αντίθετα φαινόμενα και θα προσβάλουν το κύρος και την αξιοπιστία των Θεσμικών Οργάνων.

Γιώργος Τ. Χριστοφίδης
Δικηγόρος-CAS Arbitrator

Ακολουθήστε το Balla στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

Προκριματικά EuroBasket 2025: Ανοίγει η αυλαία με εννέα παιχνίδια!

Η αναμονή τελείωσε. Τα προκριματικά του EuroBasket 2025 ξεκινούν...

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ: Κάνει πρεμιέρα η Εθνική Κύπρου!

Η εμπειρία του EuroBasket 2025 ξεκινάει για την Εθνική...

Η στιγμή που ο Γερεμέγεφ τραβάει τον γιατρό για να τον «ρίξει» στον Μπάμπα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η σφοδρή σύγκρουση του Μπάμπα με τον Βιαγιαννίδη στο...

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ…

Όταν ο Τσίκο είναι στα…καλά του, τότε όλη η...

Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του ο Κουρτουά!

Ο Βέλγος τερματοφύλακας των Μαδριλένων, ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση...

ΠΟΣΕΣ ΘΑ ΦΑΕΙ;

Η άκρως αντιεπαγγελματική ενέργεια του Ντε Λούκας, αναμένεται να...

Σε 182 αγώνες, 523 γκολ! (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ)

Με τον εξ αναβολής αγώνα της ΑΕΖ με την...

Μεμονωμένες βροχές και υψηλές θερμοκρασίες στο σκηνικό του καιρού…

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τη θερμοκρασία...

Νέοι βομβαρδισμοί στη Ράφα, όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες για ανακωχή…

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα νέους αεροπορικούς...

Θύμα απάτης εταιρεία στη Λεμεσό: «Έκαναν φτερά» €17.781!

Θύμα απάτης έπεσε εταιρεία στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες,...

Έκρηξη Έγκωμης: Χωρίς άδειες τροποποίησης τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα…

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εξετάσεις των Αρχών αναφορικά...

«Νιώθω υπέροχα που επέστρεψα»!

Στα προημιτελικά του Mifel Tennis Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς,...

Με…περίπατο στους «8» ο Τσιτσιπάς!

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Mifel Tennis...

ΠΑΟΚ: «Δεν αξίζουν δάκρυα γι’ αυτή την ομάδα»!

Ο ΠΑΟΚ προηγούνταν με 2-0 μέχρι το τελευταίο λεπτό...

Η κόρη του Τερίμ πήγε στη Λεωφόρο και…τρελάθηκε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη πρόκριση επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Η πρόκριση περνάει από τη Βουδαπέστη!

Από τη Βουδαπέστη με στόχο τον επόμενο γύρο ο Ολυμπιακός. Οι...

ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ: Ρεβάνς με δυνατές «μονομαχίες»!

Ρεβάνς με δυνατές μονομαχίες στα playoffs του Europa Conference League. Πέραν...

Συνολικό πριμ ενός εκ. για πρόκριση και κατάκτηση του κυπέλλου από Αλαφούζο!

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ και ο...

Ο Τερίμ υπέγραψε το καπέλο του με την ημερομηνία της πρόκρισης! (ΦΩΤΟ)

Ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι...

Χωρίς ΛεΜπρόν κόντρα στους Γουόριορς οι Λέικερς…

Οι Λείκερς προσέχουν και ελπίζουν να... έχουν. Ο λόγος...

Παραμένει εκτός ο Ραντλ, ανοιχτό το ενδεχόμενο χειρουργείου!

Τζούλιους Ραντλ θέλει να επιστρέψει στην δράση φέτος, ειδικά...

Λίλαρντ για Θανάση: «Αυτοί που τον κρίνουν δεν θα μπορούσαν να τον νικήσουν σε μονό»!

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο...

TV Agenda: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 01:00 ATP 250 - LOS CABOS (MD 3) 2024...

Ο ήρωας της βραδιάς, Μπαρντολομέι Ντραγκόφσκι: «Αξίζαμε την πρόκριση και θέλουμε και τους δύο τίτλους»

Ο Μπαρντολομέι Ντραγκόφσκι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον...

Στην Βαρκελώνη… θα κλείσουν τους λογαριασμούς Νάπολι και Μπάρτσα, με προβάδισμα στο Λονδίνο η Πόρτο!

Οσιμέν και Λεβαντόφσκι έκριναν το πρώτο ματς Νάπολι-Μπαρτσελόνα, ενώ...

ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ το γκολ του Βαλμπουενά… (ΦΩΤΟΣ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανέβασε στα σόσιαλ μίντια το βίντεο...

Η Μακάμπι έμεινε όρθια στη Γάνδη και πήρε την πρόκριση!

Στους «16» του Conference League η Μακάμπι Χάιφα, η...

«Είμαστε ο Απόλλωνας, είμαστε ένα…»

Ανάρτηση από τον Απόλλωνα μετά την μεγάλη πρόκριση επί...

Τεσσάρα σε ένα ημίχρονο και τώρα… το Λιγκ Καπ για τη Λίβερπουλ! (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Με απουσίες, με ανάγκη να υπάρξει διαχείριση παικτών ενόψει...

Ανακούφιση με Μπάμπα στον ΠΑΟΚ…

Όλα καλά με τον Μπάμπα Ράχμαν στον ΠΑΟΚ! Ο Γκανέζος ήταν ο μεγάλος...

Επικός Σπόραρ: Το μήνυμα που έστειλε στον Ντραγκόφσκι…

Επτάψυχος αποδείχθηκε ο Παναθηναϊκός ο οποίος με γκολ του Λημνιού σε «νεκρό» χρόνο...

Ο Παναθηναϊκός έχει φέτος τρεις προκρίσεις στα πέναλτι με τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες!

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 6-5 του ΠΑΟΚ στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση για τον...

Λουτσέσκου: «Αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι ο οδηγός μας για τη συνέχεια»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσιάστηκε ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του...

Οι προεκτάσεις της πρόσληψης Γιάννη Αναστασίου…

Η Ομόνοια μπαίνει σε νέα εποχή, στην εποχή του...

Τερίμ: «Δεν τελειώνει ένας αγώνας μέχρι να πει ο Παναθηναϊκός ότι τελείωσε»

Ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο τόσο στην παράταση...

Σοκ στη Λεωφόρο – Κατέρρευσε ο Μπάμπα, αποχώρησε με ασθενοφόρο…

Στο δεύτερο μέρος της παράτασης του ημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και...

Ντραγκόφσκι ο… πεναλτάκιας: Είχε 9 πιασμένα πέναλτι στη καριέρα του, έβγαλε άλλα 3 με ΠΑΟΚ!

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πήρε μια επική...

Αυτά θα είναι τα νέα πρόσωπα στην 11άδα του Σα Πίντο…

Και τώρα η Ανόρθωση. Το πλάνο των πρωτοπόρων, προσαρμόζεται...

Ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού έβαλε τα κλάματα μετά την πρόκριση! (ΦΩΤΟΣ)

Μετά από ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε για… αρκετό...

Πλήρωσε τα λάθη της και η σεζόν… τελείωσε!

Η ΑΕΛ δεν τα κατάφερε κόντρα στον Απόλλωνα και...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κοουτσάρει την Ομόνοια με τον Άρη ο Αναστασίου!

Αστραπιαίες εξελίξεις στην Ομόνοια. Ο Γιάννης Αναστασίου όχι μόνο...

EΠΙΚΗ ΑΤΑΚΑ από Μαλέκο: «Το ΑΠΟΕΛ είναι σαν τον Χριστοδουλίδη…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κώστας Μαλέκος έριξε την ατάκα της χρονιάς στο...

ΚΛΕΙΣΤΟΣ;

Αυτή είναι  η επόμενη φημολογία στην Ομόνοια. Ότι έχει...

ΑΣΧΗΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Έπεσαν μπουνιές στο φινάλε του Απόλλων-ΑΕΛ… (ΒΙΝΤΕΟ)

Στιγμές απείρου κάλλους στο φινάλε του ντέρμπι Κυπέλλου Απόλλων-ΑΕΛ...

ΕΚΕΙ Ο ΙΒΑΝ…

Ο επόμενος προπονητικός σταθμός του Γιοβάνοβιτς δεν πρόκειται να...

ΨΙΘΥΡΟΛΟΓΙΑ…

Μέχρι και η επιστροφή του Χένινγκ Μπεργκ είναι αντικείμενο...

ΣΑΚΗΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ

Αγωνίστηκε σε όλες τις Ομόνοιες ο Σάκης Κύπρου. Στην...

ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΙ…

Το πακέτο Γιάνσον και Ρέιχνταλ…κόστισε πανάκριβα στην Ομόνοια. Αγωνιστικά...

ΞΑΦΝΙΑΖΕΙ…

Η επιστροφή Αναστασίου στην Ομόνοια ( με επιθυμία του...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΑ!

Μόνο έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την επεξήγηση των φάσεων...

INSTAGRAM