Αρπάζει κυριολεκτικά την ευκαιρία του Βέσκο Μιχαίλοβιτς ο Δανιήλ Παρούτης που εκπλήσσει με την αγωνιστική του παρουσία.