Αν και ακόμα είναι νωρίς, μπορεί να χαρακτηριστεί και έτσι το μεγάλο διπλό της Ένωσης του Μαρίνου Σατσιά.