Επέστρεψε στις 24 Νοεμβρίου και αποχώρησε στις 18 Ιανουαρίου. Ούτε δυο μήνες η δεύτερη θητεία του Γιάννου Κωνσταντίνου στην Ανόρθωση.