Όταν του δίνονται ευκαιρίες, επιβεβαιώνει την κλάση του ο Γερμανός.