Η οικογένεια του Νεόφυτου Μιχαήλ σε πλήρη απαρτία. Ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή του διεθνή κήπερ.