Ο νομικός Σταύρος Σταύρου, παραθέτει τη δική του θέση σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο Βάσος Γεωργίου για το θέμα της ένστασης του Απόλλωνα και την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή. Αναλυτικά:

«Στις 08/01/2022 διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΑΕΚ Λάρνακας-Απόλλων Λεμεσού με τελικό αποτέλεσμα 2-1 για την γηπεδούχο ομάδα.

Στις 11/01/2022 καταχωρίστηκε ένσταση από πλευράς του Απόλλων Λεμεσού ως προς το κύρος του αγώνα και ειδικότερα για αντικανονική και παράτυπη συμμετοχή 2 ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ Λάρνακας οι οποίοι, σύμφωνα με το ενιστάμενο σωματείο, είχαν βρεθεί θετικοί στον Κορονοϊό και ως εκ τούτου αγωνίστηκαν στον ποδοσφαιρικό αγώνα παράτυπα.

Στις 28/01/2022, ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ, με πολυσέλιδη απόφαση του, αποφάσισε ότι η ΑΕΚ Λάρνακας χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές κατά παράβαση του πρωτοκόλλου στον επίδικο αγώνα και ως εκ τούτου μηδενίζεται και τις αφαιρούνται οι 3 (τρείς) βαθμοί της νίκης. Την ίδια στιγμή αποφασίζει ότι οι 3 βαθμοί της νίκης δεν θα δοθούν στον Απόλλωνα Λεμεσού ένεκα του ότι δεν προβλέπεται ρητά κάτι τέτοιο στο πρωτόκολλο της ΚΟΠ.

Αυτό που με έχει προβληματίσει και ουσιαστικά είναι και η πεμπτουσία της όλης υπόθεσης, είναι ο τρόπος που προσεγγίζει ο αθλητικός Δικαστής το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε από πλευράς των ποδοσφαιριστών για την αποδέσμευση τους αλλά και το αν όντως οι ποδοσφαιριστές ήταν επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού ή όχι. Πέραν αυτού, το επίδικο άρθρο του Πρωτοκόλλου κάτω από τον τίτλο Τροποποιήσεις Κανονισμών και Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων αναφέρει ότι:

« Νοείται όπου και εκεί που παρουσιάζονται οποιεσδήποτε συγκρούσεις του πρωτοκόλλου με τις προκηρύξεις, υπερισχύει το πρωτόκολλο.

Σε περίπτωση που Ομάδα χρησιμοποιήσει Ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένα θετικός στον ιό COVID-19 παρακάμπτοντας τις οδηγίες για απομόνωση για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση τις οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωσης θετικών στον SARS–CoV-2 του Υπουργείου Υγείας, θα παραπέμπετε στον Αθλητικό Δικαστή για μηδενισμό στον ή/και στους συγκεκριμένους αγώνες.» ( η υπογράμμιση είναι δική μου).

Τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος τα οποία θα έπρεπε να πληρούνται σωρευτικά για να επιτύχει η ένσταση του ενιστάμενου σωματείου είναι τα ακόλουθα:

1) Ομάδα να έχει χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένα θετικός στον ιό COVID-19 και

2) Ο ποδοσφαιριστής να έχει παρακάμψει τις οδηγίες απομόνωσης για χρονικό διάστημα ως αυτό ορίζεται με βάση της οδηγίες αποδέσμευσης από απομόνωσης θετικών στον SARS-Cov-2 του Υπουργείου Υγείας.

Στην βάση των πιο πάνω, ο Αθλητικός Δικαστής θα έπρεπε να αξιολογήσει την μαρτυρία που έχει ενώπιον του και να αποφασίσει την επιτυχία της ένστασης εάν και εφόσον πληρούντο σωρευτικά τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος. Αυτό που παρατηρήθηκε όμως είναι το εξής:

α) Ενώ ανέμενε για περίοδο 15 ημερών το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας, ουσιαστικά δεν το έλαβε καθόλου υπόψη και προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης στην βάση και μόνο του πρωτοκόλλου της ΚΟΠ. Προς τι ο λόγος τότε της αναμονής των 15 ημερών για να λάβει το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας εφόσον δεν θα το λάμβανε καθόλου υπόψη;

β) Στο πόρισμα του Υπουργείου Υγείας γίνεται ξεκάθαρη αναφορά ότι οι 2 ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν νομότυπα και την ημέρα του αγώνος δεν ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Ειδικότερα:

«Κατόπιν της αξιολόγησης όλων των δεδομένων που είχε ενώπιον της η ΜΕΕ&ΕΛΝ και ακολουθώντας εσωτερικό πρωτόκολλο που βασίζεται σε οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(ECDC), ορθώς αποδέσμευσε τον Acoran Barrera Reyes.

Επίσης, η πλήρης ανάλογη διερεύνηση έγινε για τον Roberto Rosales για τον οποίο δεν έγινε διαδικασία αποδέσμευσης αφού όπως προαναφέρθηκε δεν είχε δηλωθεί ως θετικό κρούσμα.

Από έλεγχο στα αρχεία της ΜΕΕ&ΕΛΝ, η εν λόγω διαδικασία αποδέσμευσης ατόμων με αμφισβητούμενα εργαστηριακά αποτελέσματα έχει πολλάκις στο παρελθόν εφαρμοστεί και τα ανάλογα αποδεικτικά αρχεία υπάρχουν από 01/01/2021 ( Η υπογράμμιση είναι δική μου).

Ο ίδιος ο αθλητικός δικαστής, στην σελίδα 19 της απόφασης του, επιβεβαιώνει ότι δεν πληρείται το συστατικό στοιχείο αριθμός 1 πιο πάνω, εφόσον αποδέχεται ότι οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν χωρίς να είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού εφόσον:

«……………………

Εάν η κατάληξή μου ήταν διαφορετική θεωρώντας ότι οι ποδοσφαιριστές ορθά αγωνίστηκαν (αφού τη δεδομένη στιγμή είχαν εξασφαλίσει την αποδέσμευση από το Υπουργείο Υγείας), τότε στην πραγματικότητα επιβραβεύεται η παραβίαση του Πρωτοκόλλου και στην πραγματικότητα θα έχουν πλέον όλα τα σωματεία και/ή οι ποδοσφαιριστές τη δυνατότητα να παρακάμπτουν με τον ίδιο τρόπο τις σχετικές πρόνοιες, καταργώντας ουσιαστικά το ίδιο το Πρωτόκολλο.»

γ) Το αν υπήρξε παράβαση του πρωτοκόλλου δεν οδηγεί αυτόματα σε μηδενισμό του εκάστοτε σωματείου για συγκεκριμένο αγώνα. Παρέχεται η δυνατότητα στον Πειθαρχικό Εισαγγελέα της Κοπ να παραπέμπει τους εκάστοτε παραβάτες ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή για επιβολή κυρώσεων. Στην σελίδα αρ. 1 του Πρωτοκόλλου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Παραβάσεις του πρωτοκόλλου θα παραπέμπονται για επιβολή κυρώσεων στον Αθλητικό Δικαστή», κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει σε άλλες περιπτώσει με επιβολή προστίμων από τον Αθλητικό Δικαστή σε σωματεία γιατί δεν δήλωσαν εγκαίρως στην ΚΟΠ τα κρούσματα κορονοϊού που είχαν επιβεβαιωθεί. Στην παρούσα περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει παραπομπή των ποδοσφαιριστών για παράβαση του πρωτοκόλλου και όχι να προχωρήσει ο Αθλητικός Δικαστής σε μηδενισμό του σωματείου αφού τα συστατικά στοιχεία του επίδικου πειθαρχικού ή άλλως πως αδικήματος δεν πληρούντο.

δ) Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 της Σελίδας 18 της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή όπου:

« Περαιτέρω διαπιστώνεται και από το πόρισμα της ad hoc επιτροπής του Υπουργείου Υγείας ότι τα δείγματα των αναφερομένων ποδοσφαιριστών στις 3/1/2022 ήταν όντως θετικά και δεν έγινε οποιοδήποτε λάθος από το χημείο Ευαγγέλου. Η μόνη παράλειψη του χημείου Ευαγγέλου σύμφωνα με το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας, ήταν ότι δεν δήλωσε, ως όφειλε, τα ευρήματα των θετικών εξετάσεων που αφορούσαν τον Roberto Rosales, για δείγματα που συλλέχθηκαν στις 3/1/2022 και 5/1/2022.»

Δεν είναι όμως αυτό που αναφέρει στο πόρισμα της η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Η Σχετική αναφορά της επιτροπής είναι η ακόλουθη:

« 4. Αν και τα δείγματα ημερομηνίας 03/01/2022 και των 2 ποδοσφαιριστών κρίθηκαν από το Εργαστήριο Αναφοράς ως Θετικά με χαμηλό αριθμό ιικών σωματιδίων  (που δεν είναι ικανό να μεταδοθεί σε άλλο άτομο), το δεύτερο δείγμα του Roberto Rosales που εξετάστηκε στο Εργαστήριο ……………………….. και αναφέρθηκε ως θετικό με ημερομηνία 05/01/2022, αξιολογήθηκε από το Εργαστήριο Αναφοράς ως αρνητικό.»

Όπως έκδηλα γίνεται αντιληπτό, ο Αθλητικός Δικαστής, δεν έχει εφαρμόσει ορθά στα γεγονότα το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας και διαφαίνεται ότι προβαίνει και σε λανθασμένα ευρήματα και επί του ίδιου του πορίσματος το οποίο αναγράφει κάτι εντελώς διαφορετικό. Το λάθος και όχι κάποια παράλειψη που έγινε από το χημείο ήταν ότι επιβεβαίωσε ως θετικό κρούσμα ποδοσφαιριστή στις 05/01 ενώ δεν ήταν.

Κρίνω ότι στην βάση των πιο πάνω διαπιστώσεων η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή θα πρέπει να ανατραπεί από το Εφετείο και συνάμα να απορριφθεί η ένσταση του Ενιστάμενου Σωματείου στην βάση του ότι δεν πληρούνται τα συστατικά στοιχεία του υπό εξέταση αδικήματος».