Θα σηκώσει ξανά το κύπελλο ο αρχηγός της Ομόνοιας;
Θα είναι επίτευγμα και για τον ίδιο μία τέτοια εξέλιξη στις 18 Μαΐου.