Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφορικά με το Σχέδιο επιδότησης Φωτοβολταϊκά για Όλους, το οποίο τέθηκε ήδη σε ισχύ από την προηγούμενη εβδομάδα, προτρέποντας τους καταναλωτές να είναι ιδαίτερα προσεκτικοί προτού αποφασίσουν με ποιον εγκαταστάτη θα συμβληθούν.

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος, το Σχέδιο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση του προβλήματος της εξεύρεσης του κόστους της αρχικής επένδυσης, ωστόσο, καλεί τους καταναλωτές όπως πριν συμβληθούν με κάποιον εγκαταστάτη να ζητήσουν και να ενημερωθούν τα πιο κάτω:

Προδιαγραφές πλαισίων:

1. Τις προδιαγραφές των πλαισίων και το χρονικό διάστημα της εγγύησης τους.

2. Το ποσοστό και το χρονικό διάστημα της εγγυημένης απόδοσης τους.

3. Να πληροφορηθείτε κατά πόσο υπάρχει εγγύηση πέραν των εφτά χρόνων που προβλέπεται στο σχέδιο επιδότησης και αν αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει τόσο το κόστος των υλικών, όσο και το κόστος των εργατικών. Στην αγορά σήμερα προσφέρονται εγγυήσεις και πέραν των εφτά χρόνων.

Προδιαγραφές μετατροπέων (Inverters). Να πληροφορηθείτε:

1. Αν οι μετατροπείς περιλαμβάνουν βελτιστοποιητές (optimizers). Οι βελτιστοποιητές είναι πολύ χρήσιμοι στις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα σκίασης των πλαισίων.

2. Αν παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγής από απόσταση (τηλεμετρία).

3. Αν υπάρχει σύστημα αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περίπτωση κάποιου προβλήματος.

4. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης του μετατροπέα.

5. Αν υπάρχει εγγύηση πέραν των εφτά χρόνων που προβλέπεται στο σχέδιο επιδότησης και αν αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει τόσο το κόστος των υλικών, όσο και το κόστος των εργατικών.

«Μην αφήσετε κάτι στην τύχη», σημειώνει ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως «αποφασίζετε για μια μεγάλη επένδυση με μέση διάρκεια 15 χρόνων».

Στην αγορά, όπως αναφέρει, προσφέρονται προϊόντα που μπορούν να διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους. «Κάνετε τη δική σας έρευνα ή ακόμα αν μπορείτε, συμβουλευτείτε κάποιο ειδικό. Η επιλογή του εγκαταστάτη δεν πρέπει να γίνει τυχαία», καταλήγει ο Σύνδεσμος.