Δικαιούνται οι περσινοί πρωταθλητές, να ελπίζουν και στους δύο τίτλους.