Δεν έχει τύχη παραμονής (για οικονομικούς λόγους) στο Δασάκι Άχνας ο Καμπρέρα και θα μάθουμε σύντομα την επόμενη του ομάδα.
Είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό.