Στην καταδίκη ενός φυσικού προσώπου και της εταιρείας HARCO TRADING LTD προχώρησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, έπειτα από προώθηση ποινικής δίωξης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παραβίαση διατάξεων της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ως αποτέλεσμα της δίωξης το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε φυσικό πρόσωπο το οποίο ήταν εργοδότης σε συνολικό πρόστιμο 2,000 ευρώ και ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή 3 χρόνια, για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων, που προκάλεσαν το θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού του και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενα του πρόσωπα καθώς και άλλα πρόσωπα.

Όπως αναφέρεται οι παραβάσεις αφορούν σε παράλειψη διασφάλισης της ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων του κατά τις εργασίες εγκατάστασης μεταλλικού συστήματος αποθήκευσης παλέτων με εμπορεύματα σε υπό ανακαίνιση αποθήκη, με αποτέλεσμα ο εργοδοτούμενός του να πέσει από ύψος και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Προστίθεται ότι μια δεύτερη παραβίαση αφορά παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.

Ακόμη, σημειώνεται ότι μια τρίτη παραβίαση αφορά παράλειψη να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των κινδύνων με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. Αναφέρεται ακόμη παράλειψη ασφάλισης με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό του.

Σημειώνεται επίσης, ότι το Δικαστήριο “καταδίκασε την εταιρεία HARCO TRAIDING LTD, ως κύριο του έργου / ιδιοκτήτη αποθήκης, σε συνολικό πρόστιμο 6,000 ευρώ για παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία και αφορά παράλειψη διασφάλισης ότι το φυσικό πρόσωπο που ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης της αποθήκης του, διέθετε κατάλληλο σύστημα ασφάλειας, καθώς και κατάλληλες και επαρκείς γραπτές εκτιμήσεις των κινδύνων”.

Πηγή: ΚΥΠΕ