Έκανε την υπόσχεση του πράξη ο Πρόδρομος Πετρίδης και ξοφλά τους μισθούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ.