Συνεχίζεται την Τετάρτη 15.05.2024 το Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2023-2024.

Στα Σχετικά Αρχεία στην υφιστάμενη σελίδα, δημοσιεύονται οι ορισμοί των διαιτητών της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος.