Αυτοί που πριν από ένα χρόνο έδωσαν συμβόλαιο στον Πάντσεον λογάριασαν λάθος. Ο Άγγλος είναι πλέον προπονητής και όχι ποδοσφαιριστής!