Στήθηκε πανηγύρι όταν ανακοινώθηκε ο Κερζάκοφ ο οποίος τελικά αποδείχθηκε…άνθρακας αντί θησαυρός!