Δείτε τον Αιγύπτιο στο γυμναστήριο και βγάλτε τα συμπεράσματα σας για την μεγάλη αλλαγή που τον διακρίνει.