Στο 55,6% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων ανήλθε στο ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες μέχρι η ώρα  15:00, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κώστας Κωνσταντίνου. Συνολικά ψήφισαν 312.008 εκλογείς.
Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με  την αντίστοιχη ώρα κατά τις προεδρικές εκλογές του 2018 όπου η προσέλευση ήταν στο 50,9% και σε σχέση με στις βουλευτικές εκλογές του 2021 όταν η προσέλευση ήταν στο 45,1%.