Έχει ήδη καταρτιστεί το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ανόρθωσης, το οποίο θα επικυρωθεί στην αυριανή γενική συνέλευση της εταιρείας.
Πρόεδρος θα είναι ο Ανδρέας Σάντης. Αναπληρωτής πρόεδρος ο Ανδρέας Ανδρέου. Οι Θεοδούλου, Π.Ανδρέου και Σύζινος θα αποτελέσουν τα άλλα τρία μέλη από πλευράς εταιρείας, ενώ τα τρία μέλη που θα βρίσκονται στη διοίκηση της εταιρείας από πλευράς του σωματείου (όπως προνοεί το καταστατικό), θα είναι οι Σάββας Κουμής, Ιάκωβος Βορκάς και Ανδρέας Χατζηλούκας.

Ανδρέας Βεντούρης