Ακόμα μία περίπτωση διαιτητή που προκαλεί συζητήσεις. Ο Δημήτρης Σολωμού γίνεται διεθνής VARίστας παρά το γεγονός ότι έχει στο παθητικό του λανθασμένες αποφάσεις.