Αυξημένο αναπτυξιακό προϋπολογισμό κατά 40,5%, ή κατά €29.857.314 σε σχέση με το 2022, κατέθεσε στην Βουλή το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), για το 2023, στον οποίο περιλαμβάνονται και έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €340 εκατ. για την περίοδο 2021-2026.

Αυτό ανέφερε η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, κατά τη σημερινή συζήτηση του προϋπολογισμού του υπουργείου της ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, προσθέτοντας ότι δεν περιλήφθηκαν τα κονδύλια, από τα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία συνολικά για την επταετία 2021-2027 ανέρχονται σε περίπου €250 εκατ..

Πρόσθεσε ότι συνολικά το ΥΕΕΒ έχει εξασφαλίσει από την ΕΕ, πέραν των €580 εκατ. για την περίοδο 2021-2027, τα οποία παραχωρούνται ως κίνητρα προς τα νοικοκυριά για να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια και προς τις επιχειρήσεις για να εκσυγχρονιστούν, να καινοτομήσουν και να εισέλθουν στη ψηφιακή, πράσινη και κυκλική οικονομία.

Η κ. Πηλείδου είπε ότι, ήδη το ΥΕΕΒ έχει προκηρύξει ή θα προκηρύξει μέχρι το τέλος του 2022, σχέδια χορηγιών που ξεπερνούν τα €330 εκατ. για τα έτη 2021-2022, ενώ για το 2023 προγραμματίζεται η προκήρυξη σχεδίων ύψους €120 εκατ. για στήριξη των επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα €80 εκατ. για προώθηση επενδύσεων για αποθήκευση ενέργειας σε συνδυασμό με νέες ΑΠΕ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα τρέχει και το σχέδιο για θερμομόνωση κατοικιών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο οποίο έχουν διατεθεί πόροι ύψους €70 εκατ. για το 2022-23, καθώς επίσης το σχέδιο για εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ύψους €1 εκατ..

Οι κυριότερες αναπτυξιακές δαπάνες που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2023 σύμφωνα με την υπουργό, αφορούν τα πιο κάτω:

– €2.870.000 που θα καλύψουν το Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Κυπριακών Επιχειρήσεων.

– €4 εκατ. διαχείριση Υδρογονανθράκων.

– €11.500.000, που θα καλύψουν τα Σχέδια της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας όπως το Σχέδιο μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, το Σχέδιο κυκλικής οικονομίας, το Σχέδιο ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων και το Σχέδιο εξοικονομώ­ – αναβαθμίζω της επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

– €41.000.000 που θα καλύψουν την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο. Η υλοποίηση των έργων υποδομής υπολογίζεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη 2023.

– €1.000.000 για κάλυψη των αναγκών καταγραφής και εξασφάλισης εξοπλισμού, συστημάτων πληροφορικής και αυτοματοποίησης του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Ολοκληρώνονται μεγάλα ενεργειακά έργα

Η κ. Πηλείδου υπογράμμισε περαιτέρω ότι ο προϋπολογισμός του ΥΕΕΒ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου της, οι οποίοι αφορούν την ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου, τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, τη ψηφιοποίηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την προστασία των καταναλωτών.

Πρόσθεσε ότι εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023, αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου υποδομής για έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά και η ολοκλήρωση των οδικών έργων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και η έναρξη της περίφραξής του και του έργου πυρόσβεσης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2024.

Σύμφωνα με την κ. Πηλείδου, εντός του 2023 αναμένεται και η ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation υnit}, η οποία παρέχει καθοδήγηση και διευκόλυνση σε επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία θα ενισχύουν την προσπάθεια για ένταξη περισσότερων ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Σημείωσε, ότι μέχρι σήμερα η Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών που εδρεύει στο Υπουργείο, έχει ολοκληρώσει 1100 εγγραφές στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων.

Αύξηση 21,8%  των εξαγωγών το 2022

Δήλωσε περαιτέρω ότι εντός του 2023, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, τα σχέδια δράσης για προώθηση στις αγορές του εξωτερικού του χαλλουμιού, του κυπριακού κρασιού και των αυθεντικών κυπριακών βιομηχανικών προϊόντων, κάτω από την επωνυμία «Cyprus Made», για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές, αναδεικνύοντας και τη μοναδικότητά τους.

Παράλληλα, είπε πως θα προκηρυχθεί Σχέδιο Χορηγιών με στόχο την άνοδο των εξαγωγικών προοπτικών, αναφέροντας ότι κατά την περίοδο 2016-2021 σημειώθηκε αύξηση των εγχώριων εξαγωγών που αγγίζει σχεδόν το 50%.

Όσον αφορά το 2022, είπε ότι σημειώθηκε αύξηση 21,8%  κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας πως τα στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν την τεράστια προσπάθεια που γίνεται, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που τέθηκε σε εφαρμογή η Νέα Εμπορική Πολιτική 2021-2023.

Αυξημένες δαπάνες

Η κ. Πηλείδου, είπε ότι αυξημένες σε σχέση με το 2022 κατά €29.918.439 είναι και οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2023.

Οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση ύψους €61.125, η οποία οφείλεται κυρίως σε αύξηση Χορηγίας προς τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών σε €11.424.000, για την εγκατάσταση ανεξάρτητου συστήματος πυρόσβεσης στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικούκαι αντικατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού και συστήματος συναγερμού Υπουργείου.